LIBRARY FAQ


1. What time the library open?
The library is open in office hour only, it is closed during lunch break.

2. Who can borrow the book in the library?
IPA library is open for public to access all the books and references available, but only government employees are eligible to loan the book

3. How do I register as member?
You may complete and subit the online library membership at LibraryMembership

1. Bilakah waktu perpustakaan IPA dibuka?

Perpustakaan IPA dibuka pada Hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu dari jam 7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari dan dari jam 1.30 petang hingga 4.30 petang, kecuali Hari Jumaat & Ahad dan Hari-Hari Kelepasan Awam.

2. Siapakah yang boleh menggunakan perkhidmatan Perpustakaan dan membuat peminjaman buku?

Perpustakaan IPA dibukakan kepada orang awam untuk membuat rujukan, akan tetapi peminjaman hanya dibenarkan bagi Pegawai dan Kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan KDYMM sahaja dengan mengisikan borang ahli terlebih dahulu.

3. Bagaimanakah cara memohon menjadi ahli dan apakah dokumen yang diperlukan?

Hendaklah terlebih dahulu mengisikan dengan LENGKAP borang ahli yang boleh didapati di kaunter perpustakaan dengan menyertakan :

  • a. sekeping gambar terbaru berukuran passport;
  • b. dan satu salinan kad pengenalan.

Borang yang tidak lengkap tidak akan diterima.

4. Bagaimanakah cara untuk membuat peminjaman?

Pegawai/ kakitangan akan dibenarkan membuat peminjaman jika borang ahli dan dokumen yang diperlukan sudah pun lengkap dengan mengisikan borang peminjaman setiap kali membuat peminjaman.

5. Berapa buah buku yang boleh dipinjam dan dalam tempoh masa berapa lama?

Peminjaman adalah TERHAD kepada dua buah buku sahaja bagi tempoh dua minggu.

6. Adakah dikenakan denda jika terlewat memulangkan buku?

Jika terlewat memulangkan buku, surat atau memo akan dikirim kepada ketua jabatan, akan tetapi tidak dikenakan denda.

7. Bagaimana jika buku hilang?

Jika buku hilang, peminjam dikehendaki mengganti dengan terbitan yang sama dan jika tiada hendaklah mengganti dengan nilai wang yang akan ditetapkan oleh pihak perpustakaan.
 

‚Äč