Kumpulan Kerja Cemerlang>> KKC TEAMSYear : 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010


2001

Bil.

Nama Kumpulan

Jabatan

Tajuk Projek

1. TEKNOLOGI MAKLUMAT Jabatan Perdana Menteri Mempercepatkan Mencari Dokumen Didalam Disket/Harddisk
2. SETIA Jabatan Perkhidmatan Awam Kelewatan Kementerian/Jabatan Menghantar Sokongan Pingat Kerja Lama Ke Jabatan Perkhidmatan Awam
3. ACE$ Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kemansuhan Ubat-Ubatan Yang Tinggi Di Wad Farmasi
4. MEDISWAB Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Hospital SSB, Kuala Belait Menyediakan Garis Pandu Sistem Penelitian Preskripsi
5. STAT Makmal Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Hj Al-Muhtadee Billah, Tutong Memperbaiki Prosedur Penganalisaan Contoh Stat
6. KUMPULAN KERJA CEMERLANG 2 Sekolah Menengah SMJA, Jabatan Sekolah Menengah. Peratus Penyaluran Penuntut Ke Menengah 4 ‘N’ Tinggi
7. ACANG A Jabatan Peperiksaan Pendaftaran Peperiksaan Primary Certificate Of Education (PCE) Secara ‘On-Line’
8. AN-NUR Jabatan Hal Ehwal Syariah Masalah Lambat Menyediakan Laporan Penyiasatan Pemujaan
9. YAGAN Pusat Da’wah Islamiah Masalah Lambat Mengeluarkan Keputusan Penapisan Buku-Buku Agama Dalam Bahasa Melayu
10. AN-NASHYAT Jabatan Hal Ehwal Masjid Masjid-Masjid Mukim Kurang Aktif Dalam Menjalankan Kerja-Kerja Takmir Masjid
11. GERAK SELAMAT Jabatan Pelabuhan Masa Pusingan Kenderaan Kargo Masuk Ke Pelabuhan Muara Terlalu Tinggi
12. SEPAKAT Jabatan Perkhidmatan Pos Pengedaran Dan Penyerahan Fail Yang Tidak Sempurna Dan Teratur
13. A-TEAM Jabatan Penerbangan Awam Mengurangkan Kesesakan Di Laluan Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei Darussalam
14. KEBAL Jabatan Ukur Perkhidmatan Jitu Meningkatkan Produktibiti Dan Menjimatkan Masa
15. SALIRAN JAYA Jabatan Saliran dan Pembentungan Meningkatkan Keberkesanan Sistem Perfailan
16. B.E.R.K.A.T Jabatan Pertanian Memperbaiki Pengambilan Sampel yang kurang berkesan
17. PSH – Pengurus Sumber Hutan Jabatan Perhutanan Perlaksanaan Projek Rawatan Silvikultur Yang Kurang Berkesan
18. Khidmat 605 Jabatan Kastam dan Eksais DiRaja Menangani Masalah Pelanggan Yang Tidak Mengikut Prosedur Pemerosesan Deklarasi Kastam
19. CETI Jabatan Perbendaharaan Pemantauan Wang Pendahuluan Rampaian

2002

MenglaitCARE

Sekolah Menengah Menglait
Kementerian Pendidikan

PANCAINDERA

Jabatan Perancangan & Kemajuan Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
 
K.K.C - 3

Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam
Kementerian Pendidikan
 
PELITA

Kementerian Perhubungan
 
ILTIZAM

Sekolah Menengah Sayyidina Hasan
Kementerian Pendidikan
 
DAWAI

Jabatan Telekom
Kementerian Perhubungan
 
SEJAHTERA

Jabatan Saliran & Pembentungan, Bahagian Saliran
Kementerian Pembangunan
 
PASARAN STRATEGIK

Jabatan Perkhidmatan Pos
Kementerian Perhubungan
 
GERAK KILAT

Jabatan Saliran & Pembentungan, Bahagian Pembentungan
Kementerian Pembangunan
 
NOOR HIDAYAH

Unit Hal Ehwal Masyarakat
Kementerian Kebudayaan, Belia & Sukan
 
PELINDUNG 2

Jabatan Kemajuan Perumahan
Kementerian Pembangunan
 
TABLIGH

Dewan Bahasa dan Pustaka
Kementerian Kebudayaan, Belia & Sukan

 
 
TLC_Pharm

Jabatan Perkhidmatan Farmasi
Kementerian Kesihatan
 
PADU

Jabatan Pertanian
Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
 
H2O

Jabatan Perkhidmatan Farmasi
Kementerian Kesihatan
 
AQUA

Jabatan Perikanan
Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
 
dNARCOTICs

Jabatan Perkhidmatan Saintifik
Kementerian Kesihatan
 
SUNGKIT

Jabatan Pertanian
Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
 
 
ROC

Jabatan Peguam Negara
Jabatan Perdana Menteri
 
 
SEMUT

Jabatan Teknologi Maklumat & Stor Negara
Kementerian Kewangan
 
4P

Jabatan Perkhidmatan Pengurusan
Jabatan Perdana Menteri2003

Jabatan Perdana Menteri

 1. Kumpulan WAJA, Jabatan Perkhidmatan Awam
 2. Kumpulan SUMAKA, Jabatan Perkhidmatan Awam
 3. Kumpulan TURBO, Jabatan Perkhidmatan Awam

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 1. Kumpulan SALIMBADA, Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria
 2. Kumpulan PERANCA, Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria
 3. Kumpulan 2P, Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria

Kementerian Pembangunan

 1. Kumpulan AL WADI, Jabatan Perkhidmatan Air, JKR
 2. Kumpulan File.com, Jabatan Pentadbiran dan Kewangan, JKR
 3. Kumpulan SPANAR JAYA, Jabatan Perkhidmatan Teknikal, JKR

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

 1. Kumpulan WASPADA, Jabatan Belia dan Sukan
 2. Kumpulan TEGUH, Jabatan Belia dan Sukan
 3. Kumpulan BAKTI, Jabatan Belia dan Sukan

Kementerian Pendidikan

 1. Kumpulan MDJB, Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadee Billah Gadong
 2. Kumpulan DDKC, Sekolah Menengah Jamalul Alam (SMJA)
 3. Kumpulan Insan Dinamik, Jabatan Kurikulum

Kementerian Kewangan

 1. Kumpulan Khidmat 605, Jabatan Kastam dan Eksais DiRaja
 2. Kumpulan BIG (Belait Innovative Group), Jabatan Kastam dan Eksais DiRaja

Kementerian Hal Ehwal Ugama

 1. Kumpulan UKAZ, Majlis Ugama Islam Brunei
 2. Kumpulan AL BASYIR, Pusat Da'wah Islamiah
 3. Kumpulan IMTIAZ, Jabatan Pentadbiran

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 1. Kumpulan BRILLIANT GREEN, Jabatan Pertanian
 2. Kumpulan 3K, Jabatan Pertanian

Kementerian Kesihatan

 1. Kumpulan SYNERGY, Jabatan Perkhidmatan Farmasi
 2. Kumpulan wizforce@pharm, Jabatan Perkhidmatan Farmasi
 3. Kumpulan e-Infostat, Jabatan Dasar & Perancangan

Kementerian Perhubungan

 1. Kumpulan FIRE TEAM, Jabatan Penerbangan Awam
 2. Kumpulan OPS-MAJU, Jabatan Perkhidmatan Pos
 3. Kumpulan BERSATU, Jabatan Pelabuhan

2004

MEDISWAB X-treme

Jabatan Perkhidmatan Farmasi
Suri Seri Begawan Hospital, Kuala Belait
Kementerian Kesihatan

ORKID

Jabatan Pertanian
Kementerian Perindustrian dan
Sumber-Sumber Utama
 
INFINITY

Jabatan Perkhidmatan Farmasi,
Kementerian Kesihatan
 
TECHNO CYBER TEAM

Jabatan Telekom Brunei                 Kementerian Perhubungan
 
DARUL ISLAH

Jabatan Penjara
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
 
AL-HUSNA

Jabatan Pentadbiran
Kementerian Hal Ehwal Ugama
 
WASSINI

Jabatan Hal Ehwal Dalam Masjid
Kementerian Hal Ehwal Ugama
 
CAT

Sekolah Menengah Pg Jaya Negara
Pg Hj Abu Bakar
Kementerian Pendidikan
 
PERPADUAN 605

Jabatan Kastam dan Eksais Diraja
Kementerian Kewangan
 
WASPADA

Jabatan Imigresen
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
 
AL-KAUSAR

Jabatan Radio Televisyen Brunei
Jabatan Perdana Menteri
 
SALIMBADA 2

Jabatan Bandaran Kuala Belait Dan Seria
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 
 
S.M.A.D

Sekolah Menengah Pg Jaya Negara
Pg Hj Abu Bakar
Kementerian Pendidikan
 
UPR

Jabatan Perkhidmatan Awam
Jabatan Perdana Menteri
 
UTL

Jabatan Pertanian
Kementerian Perindustrian dan
Sumber-Sumber Utama
 
SAFETY 1st

Jabatan Pertanian
Kementerian Perindustrian dan
Sumber-Sumber Utama
 
2C2O

Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
 
AL-MUHAZZIB

Pusat Da'wah Islamiah
Kementerian Hal Ehwal Ugama
 
 
B.I.G.

Jabatan Kastam dan Eksais Diraja
Kementerian Kewangan
 
 
VISION

Jabatan Kastam dan Eksais Diraja
Kementerian Kewangan
 
GARGABUS

Jabatan Muzium-Muzium
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
2005

1. SETIA
Jabatan Perkhidmatan Awam
Jabatan Perdana Menteri

2. AL-IRSYAD
Jabatan Hal Ehwal Masjid
Kementerian Hal Ehwal Ugama

3. ORKID
Jabatan Pertanian
Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

4. BERNAS
Pusat Stor, Jabatan Belia & Sukan
Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan

5. PELITA
Jabatan Belia & Sukan, Cawangan Belait
Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan

6. UMPV
Jabatan Pertanian
Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

7. INSAN DINAMIK
Jabatan Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan

8. PERANCA
Bahagian Kawalan Kemajuan Bangunan, Jabatan Bandaran Kuala Belait Dan Seria
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

9. CABS
Jabatan Kastam & Eksais Diraja
Kementerian Kewangan

10. A.S.E.T.
Jabatan Sekolah-Sekolah
Kementerian Pendidikan

11. ARAS PERINTIS
Jabatan Ukur
Kementerian Pembangunan

12. W.A.T.E.R.4.L
Jabatan Perkhidmatan Air
Kementerian Pembangunan

13. AL-HUDA
Pusat Da’wah Islamiah
Kementerian Hal Ehwal Ugama

14. MUMTAZ
Jabatan Sekolah-Sekolah
Kementerian Pendidikan

15. TECHNO CYBER TEAM
Jabatan Telekom Daerah Temburong
Kementerian Perhubungan

16. AN-NUR
Jabatan Hal Ehwal Masjid
Kementerian Hal Ehwal Ugama

17. FA$T
Dewan Bahasa Pustaka
Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan

18. Cepat@BKD
Jabatan Perancang Bandar Dan Desa
Kementerian Pembangunan

19. BERSATU PADU
Jabatan Bandaran Kuala Belait & Seria
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

20. AN-NAJAH
Jabatan Penjara Jerudong
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

21. UTL
Jabatan Pertanian
Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

22. K’ OPS
Jabatan Pelabuhan
Kementerian Perhubungan

23. Elite
Jabatanarah Pembangunan Dan Perkhidmatan Kerja
Kementerian Pertahanan

24. WAJA
Jabatan Perkhidmatan Awam
Jabatan Perdana Menteri
 

2006


1. Kumpulan Barisan

Jabatan Belia & Sukan,
Kementerian Kebudayaan, Belia & Sukan
Dengan tajuk projek : Kurangnya penglibatan belia-belia dalam skim-skim latihan jabatan

2. Kumpulan Bersatu Padu

Jabatan Bandaran
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
Dengan tajuk projek: Kekerapan pengambilan mata pisau mesin rumput sikut tanaka sum 328

3. Kumpulan Rimbun

Jabatan Muzium-muzium brunei
Kementerian kebudayaan belia dan sukan
Dengan tajuk projek: Kurangnya pengetahuan orang ramai mengenai budaya tradisi masyarakat brunei

4. Kumpulan TNT

Jabatan Pertanian
Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
Dengan tajuk projek: Kurang kesedaran terhadap keselamatan dalam makmal dan pengendalian stor kimia yang bersistem

5. Kumpulan Excalibre

Jabatan Perkhidmatan Farmasi
Kementerian Kesihatan
Dengan tajuk projek: Menyediakan maklumat rawatan ubat (carta medikasi) untuk rujukan pesakit

6. Kumpulan BIG

Jabatan Kastam dan Eksais DiRaja
Kementerian Kewangan
Dengan tajuk projek: mempertingkatkan penguatkuasaan keatas barang-barang yang bercukai kegunaan persendirian dibawa keluar secara sementara


7. Kumpulan Peranca

Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
Dengan tajuk projek: Mengatasi masalah pemasangan papan tanda yang tidak selaras dengan garis pandu


8. Kumpulan An-nur

Jabatan Hal Ehwal Masjid
Kementerian Hal Ehwal Ugama
Dengan tajuk projek: Kelambatan menerima laporan bulanan Ta’mir Masjid (LBTM)


9. Kumpulan UPMV

Jabatan Pertanian
Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
Dengan tajuk projek: Masalah perlaksanaan TPOR bagi perkhidmatan makmal pathologi yang kurang berkesan


10. Kumpulan Stereng

Jabatan Pengangkutan Darat
Kementerian Perhubungan
Dengan tajuk projek: Kenderaan berbaris panjang serta kurang kefahaman apabila memasuki lorong semasa pemeriksaan

11. Kumpulan Rimba

Jabatan Sekolah-Sekolah
Kementerian Pendidikan
Dengan tajuk projek: Data pelajar sukar diakses

12. Kumpulan Al-Furqan

Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong
Kementerian Hal Ehwal Ugama
Dengan tajuk projek: Menangani masalah murid rendah atas lemah dalam pelajaran Al-Quran

13. Kumpulan Al-Ri’ayah

Jabatan Hal Ehwal Masjid
Kementerian Hal Ehwal Ugama
Dengan tajuk projek: Kebersihan dan kemudahan bilik dan air di masjid-masjid kurang memuaskan

14. Kumpulan Processing

Jabatan Pembangunan Masyarakat
Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan
Dengan tajuk projek: Kelewatan memproses permohonan cuti pegawai dan kakitangan


15. Kumpulan Syura

Jabatan Ukur
Kementerian Pembangunan
Dengan tajuk projek: Peta skala 1:50,000 yang tidak kemaskini

16. Kumpulan Majuara 2006

Jabatan Kastam dan Eksais DiRaja
Kementerian Kewangan
Dengan tajuk projek: Perkhidmatan dikaunter bagi proses penelitian borang deklarasi kastam impot dan ekspot mejejaskan TPOR

17. Kumpulan Terabas Perintis

Jabatan Ukur
Kementerian Pembangunan
Dengan tajuk projek: Kadar kehilangan dan kerosakan steshen geodetik yang meningkat

18. Kumpulan Safety 1st

Jabatan Pertanian
Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
Dengan tajuk projek: Keputusan analisa bagi sampel sayur & buah lewat diperolehi

19. Kumpulan Salimbada

Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
Dengan tajuk projek: Mempercepatkan proses kebenaran pengeluaran lesen-lesen perniagaan yang baru dibangunan-bangunan swasta
 

2007

KEMENTERIAN / JABATAN

NAMA PROJEK

LEBAH MADU 2,Perkhidmatan Kejururawatan Kesihatan Masyarakat

Pengendalian ” Medical Sundries” Tidak Bersistematik Menyebabkan Pembaziran

KITAB, Dewan Bahasa dan Pustaka

Kegagalan Pengguna Memulangkan Buku-Buku Yang Dipinjam Dalam Tempoh Yang Ditetapkan

AL-MULAWANAH, Jabatan Pengajian Islam

Masalah Program 3K tidak dilaksanakan

PROCESSING, Jabatan Pembangunan Masyarakat

Sistem Failing Yang Kurang Bersistematik

3K, Jabatanarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja

Kelambatan mengeluarkan Tawaran Bagi Projek Pembangunan Yang Diluluskan

BELAIT INNOVATIVE GROUP (BIG), Jabatan Kastam dan Eksais Diraja

Memperketatkan Kawalan dan Penguatkuasaan Ke atas Barang-Barang Sekatan yang dibawa keluar dan masuk Melalui Pos Kawalan Sungai Tujoh

ITTIHAD,  Jabatan Sekolah-Sekolah

Penuntut PAI Lemah Dalam Ejaan Jawi

KUMPULAN UTL, Jabatan Pertanian

Kegagalan Pembentukan Buah Tomato Hidroponik

AR-RIAYAH, Jabatan Hal Ehwal Masjid

Masalah pembaziran: Masa Penggunaan Tenaga Elektrik Di Masjid-Masjid Berlebihan.

KUMPULAN JASA AWAM, Jabatan Laut

Meningkatkan Keberkesanan Maklumat Air Pasang Surut ”APS”

KUMPUALAN A-TEAM (Cawangan Operasi A), Jabatan Bomba dan Penyelamat

Kurang Terungkayah Permohonan Bantuan Menebang Pokok

MAJUARA, Jabatan Kastam dan Eksais DiRaja

Pelanggan Kurang Faham Tentang Amalan Perdagangan Antarabangsa

GEMILANG, Jabatan Sekolah-Sekolah

Penuntut Mendapati Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Mata Pelajaran Sejarah Sukar Difahami

Kumpulan E.M.A.S.Jabatan Pengangkutan Darat

Mempercepatkan Surat Kebenaran Pertukaran Nombor Pendaftaran Kenderaan

KUMPULAN BERSATU PADU, Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria

Tandas Awam Kerap Kali Diperbaiki kerana Rosak Oleh Pemugut

JANTUNG HATI, Klinik Kesihatan Sungai Besar

Mempertingkatkan Penggunaan Perkhidmatan Klinik Kesihatan Wanita

MASA, Jabatan Ukur

Kelewatan Kerja-Kerja Unit Kadastral Brunei Muara

B.T.M.K, Jabatan Ukur

Laporan aduan yang kurang Teratur

AFDHAL, Jabatan Peguam Negara

Sistem Fail Tidak Teratur

GAMES, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Belait

Kemerosotan Pencapaian Atlit Daerah Belait Di Peringkat Kebangsaan

USAHA, Jabatan Perancang Bandar dan Desa

Kelambatan Pengeluaran Fail Permohonan Kemajuan Dalam Kawasan Kawalan Pihak Berkuasa Yang Layak Kawalan Kemajuan

RIMBA ’07, Jabatan Sekolah-Sekolah

Proses Pembayaran Yuran Sekolah Kurang Berkesan

SMART CRAFT,Bengkel Motosangkut, Bahagian Kejuruteraan, Perkhidmatan Bantu TLDB, Muara Kem

Proses Penerimaan, Pemeliharaan, Pembaikan dan Penyerahan Enjin Motosangkut Kurang Bersistem

SETIA, Jabatan Perkhidmatan Awam

Meningkatkan Lagi Keberkesanan Proses Pengurusan Taklimat Bagi Persediaan Pegawai-Pegawai Yang Akan Menduduki Peperiksaan.

MASA, Jabatanarah Pentadbiran dan Tenaga Manusia

Menangani Tuntutan Lebih Masa Yang Berlebihan Daripada Kadar Yang Telah Ditetapkan

TITIH, Jabatan Perkhidmatan Pengurusan

Kelambatan Dalam Mengenalpasti Kandungan Utama Titah Yang Diperlukan

Kumpulan 5M, Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria

Kutipan Hasil Bulanan Bayaran Letak Kereta Yang Kurang Berkesan

PKT, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja

Kemasukan Barangan Bagi Import Sementara Sukar Dipantau

2008

KEMENTERIAN / JABATAN

NAMA PROJEK

Kumpulan Delxpres

Dewan Bahasa dan Pustaka

Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

 

Kelambatan penghantaran buku ke perpustakaan cawangan.

Kumpulan ROB

Jabatan Peguam Negara

Jabatan Perdana Menteri

Kekeliruan orang ramai mengenai dengan sistem e-Registry.

 

Kumpulan Harmoni

Jabatan Pembangunan Masyarakat

Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

 

 

Perlaksanaan khidmat seliaan yang kurang bersistematik.

Kumpulan Al-Munazzamah

Jabatan Pengajian Islam

Kementerian Hal Ehwal Ugama

Sokongan ke atas penghapusan dari kira-kira mengambil masa.

Kumpulan OPTIMIS

Jabatan Sekolah-Sekolah

Kementerian Pendidikan

Keputusan peperiksaan mata pelajaran Geografi merosot.

Kumpulan Navigators

Jabatan Teknologi Maklumat dan Stor Negara

Kementerian Kewangan

Mengurangkan query daripada sub-treasury officer (STO).

 

 

 

 

Kumpulan PETA

Jabatan Ukur

Kementerian Pembangunan

 

 

Proses permohonan data digital dan pelotan digital lambat.

Kumpulan Teknik

Jabatan Percetakan

Jabatan Perdana Menteri

 

Meningkatkan keberkesanan sistem pemeliharaan fail-fail pengeluaran.

Kumpulan Darul Kutub

Jabatan Hal Ehwal Masjid

Kementerian Hal Ehwal Ugama

Kegagalan peminjam memulangkan buku-buku perpustakaan dalam tempoh yang ditetapkan.

Kumpulan MUTU

Jabatan Ukur

Kementerian Pembangunan

Kelewatan menghantar kerja-kerja ukur luar.

 

 

Kumpulan PERMATA KEWANGAN

Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan

Kementerian Pendidikan

 

 

Mempercepatkan proses pembayaran gaji hari.

 

 

Kumpulan FAR-S3

Jabatan Perdana Menteri

 

Penerimaan baucar pembayaran yang tidak menepati tempoh yang ditetapkan.

 

Kumpulan Cakah

Dewan Bahasa dan Pustaka

Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

 

Pemprosesan buku baru yang tidak sistematik.

 

Kumpulan ’A’ Team

Jabatan Bomba dan Penyelamat

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Mengurangkan jumlah kerugian harta benda akibat kebakaran.

 

Kumpulan SAEH

Jabatan Ukur

Kementerian Pembangunan

 

Database Geodetik yang tidak kemaskini.

 

Kumpulan Belait Innovative Group (BIG)

Jabatan Kastam dan Eksais DiRaja

Kementerian Kewangan

 

 

Memberi kefahaman dan kesedaran orang ramai mengenai barang-barang kegunaan persendirian yang dikenakan cukai import kastam.

 

Kumpulan Peranca

Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Mengatasi penggunaan ruang kedai yang kurang bersistematik.

 

Kumpulan Wawasan 634

Jabatan Kastam dan Eksais DiRaja

 

 

Sistem penggunaan dan pemerosesan borang kenderaan yang tidak teratur.

 

 

Kumpulan LEBAH MADU 3

Jabatan Perkhidmatan Kesihatan

Kementerian Kesihatan

 

 

Kedatangan ibu-ibu menjalani pemeriksaan selepas bersalin kurang berbanding ibu-ibu yang telah melahirkan.

Kumpulan RIMBA B3

Jabatan Sekolah-Sekolah

Kementerian Pendidikan

 

Kehadiran penuntut kurang memuaskan.

Kumpulan Salimbada

Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Mempastikan peniaga-peniaga bangunan Kompleks Sri Selera Seria menjelaskan sewa tepat pada waktunya sebagaimana mengikut surat perjanjian penyewaan ruang gerai.

2009

No

Nama Kementerian / Jabatan


1.

Kumpulan BIG ,  Jabatan Kastam & Eksais Diraja, KEMENTERIAN KEWANGAN

 
 
2.

Kumpulan Solidarity@DBP ,  Dewan Bahasa & Pustaka , KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA SUKAN

 
 
3.

Kumpulan Do It Now!,  Jabatan Perkhidmatan Pos, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

 
 
4.

Kumpulan Azkiyaa , Jabatan Pengajian Islam, KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

 
 
5.

Kumpulan Improver, Jabatan Pembangunan Masyarakat, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA SUKAN


 6.

Kumpulan Merpati,  Jabatan Perkhidmatan Pos , KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

 
 
7.

Kumpulan E-Quality , Jabatan Kehakiman Negara JABATAN PERDANA MENTERI

 
 
8.

Kumpulan FAR-S3 ,  Jabatan Perdana Menteri JABATAN PERDANA MENTERI

 
 
9.

Kumpulan Jitu, Jabatan Ukur, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN


10.

Kumpulan Asas , Jabatan Ukur , KEMENTERIAN PEMBANGUNAN


11.

Kumpulan Al – Zuairy,  Jabatan Ukur, KEMENTERIAN PEMBANGUAN


12.

Kumpulan IT-CON,  Dewan Bahasa & Pustaka, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA SUKAN


13.

Kumpulan VLS,  Jabatan Pertanian , KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN & SUMBER-SUMBER UTAMA


14.

Kumpulan Al- Abrar, Jabatan Hal Ehwal Masjid, KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA


15.

Kumpulan Curuba,  Jabatan Bandaran Cawangan Kuala Belait & Seria , KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI


16.

Kumpulan G79.15,  Jabatan Imigresen, KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI


17.

Kumpulan Bakti, Jabatan Buruh, Cawangan Belait, KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI


18.

Kumpulan Golden Hope, Jabatan Perkhidmatan Farmasi , KEMENTERIAN KESIHATAN


19. Kumpulan APB, Jabatan Audit, JABATAN PERDANA MENTERI
20.

Kumpulan Atom Sekolah Menengah Rimba, Kementerian Pendidikan


2010

BIL

KEMENTERIAN / JABATAN

NAMA PROJEK

1

Kumpulan BIG

Jabatan Kastam & Eksais DiRaja Brunei

KEMENTERIAN KEWANGAN

 

 ”Pengendalian kemasukkan (pengimportan) makanan dan ubat-ubatan milik persendirian bermasalah”

 

2

Kumpulan Solidarity@DBP

Dewan Bahasa & Pustaka

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA SUKAN

 

”Kelambatan proses pendigitisatian koleksi Bruneiana, perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka”

3

Kumpulan Do it Now

Jabatan Perkhidmatan Pos

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

 

”Tunggakan hasil perkhidmatan mel berangkum secara berkredit semakin meningkat”

4

Kumpulan Azkiyaa

Jabatan Pengajian Islam

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

 

”Penggunaan makmal komputer di persekolahan ugama kurang berkesan”

5

Kumpulan Improver

Jabatan Pembangunan Masyarakat

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA SUKAN

 

“Pembaziran kertas pendua”

6.

Kumpulan Merpati

Jabatan Perkhidmatan Pos

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

 

“Kawasan penyerahan posmen dan surat-surat yang tidak teratur di pejabat pos Mata-Mata”

7.

Kumpulan E-Quality

Jabatan Kehakiman Negara

JABATAN PERDANA MENTERI

 

“Kelambatan memproses sijil nikah & Ta’liq”

8.

Kumpulan FARS3

Jabatan Perdana Menteri

JABATAN PERDANA MENTERI

 

”Perlaksanaan pencapaian 100 jam latihan mengikut keperluan individu tidak tercapai”

9.

Kumpulan Jitu

Jabatan Ukur

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

 

“TPOR kerja-kerja pengukuran terabas kelas pertama tidak menepati masa yang ditetapkan”

10.

Kumpulan Asas

Jabatan Ukur

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

 

”Peta asas yang tidak kemaskini dan tidak lengkap”

11.

Kumpulan Al – Zuairy

Jabatan Ukur

KEMENTERIAN PEMBANGUAN

 

”Ketidakselarasan penggunaan penomboran rumah negara”

12.

Kumpulan IT-CON

Dewan Bahasa & Pustaka

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA SUKAN

 

”Pengguna perkhidmatan perpustakaan bergerak merosot”

13.

Kumpulan VLS

Jabatan Pertanian

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN & SUMBER-SUMBER UTAMA

 

”Masalah prosedur dan laporan kualiti telur ayam yang kurang lengkap”

14.

Kumpulan Al- Abrar

Jabatan Hal Ehwal Masjid

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

 

”Kehadiran jemaah mengikuti aktiviti takmir masjid di antara maghrib dan isya kurang memuaskan”

15.

Kumpulan Curuba

Jabatan Bandaran Seria, Belait

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

 

”Masalah mengutip balik tunggakan cukai rumah & bangunan yang kurang efektif”

16.

Kumpulan Bakti

Jabatan Buruh, Cawanagan Belait

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

 

”Proses permohonan membaharui lesen perkhidmatan rumahtangga (amah) bur303 lambat”

17.

Kumpulan G79.15

Jabatan Imigresen

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

 

”Pengesahan taraf kerakyatan anak damit tidak diuruskan secepatnya setelah sijil kelahiran dikeluarkan”

18.

Kumpulan Golden Hope

Jabatan Perkhidmatan Farmasi

KEMENTERIAN KESIHATAN

 

”Amalan pembaziran dikalangan pesakit ketara semasa pengisian semula ubat di farmasi pusat-pusat kesihatan”

 

19

 

 

 

Kumpulan APB

Jabatan Audit

JABATAN PERDANA MENTERI

 

”Pengauditan pra bayar pencen dan baksis tidak menepati tempoh Tekad Pemedulian Orang Ramai (TPOR)”

 

 

 

20

Kumpulan A.T.O.M

Jabatan Sekolah-Sekolah

Kementerian Pendidikan

”Bilangan penuntut memasuki aliran sains menurun”