Sign In
IPA ACTIVITIES

Bimbingan Penggerak Negara Zikir 13 hingga 15 Ogos 2019

Minda Harmoni 17 Julai 2019

Kursus Induksi Perkhidmatan Awam, 17 hingga 25 Jun 2019

Design Thinking, 04 Julai 2019

Applying Strategic Thinking, 04 Julai 2019

7th Leadership Programme 2015, Brunei-Malaysia-Singapore During Wrap Up At The Rizqun International Hotel, 27 November 2015

KKC Team-Based 11 Julai 2019

Pengurusan Perkhidmatan Yang Cemerlang, 29 hingga 31 Julai 2019

Komunikasi Berkesan, 31 Julai 2019

Demystifying Industrial Evolution 4.0, 03 Julai 2019


KKC Team-Based Course, 7-10 December 2015

Using Key Performance Indicators to Measure Organzational Performance 17 Julai 2019

Majlis Khatam Al-Quran bagi tahun 1440H, 30 Mei 2019

Kemahiran Penyeliaan, 22 hingga 27 Julai 2019

Aktiviti Outdoor Pemilihan AO, 29 Julai 2019

New face of IPA's Common Room

KKC Clinical

Perkhidmatan Pelanggan Yang Berkualiti - Frontliners, 04 Julai 2019

Leading Innovation 31 Julai 2019

Enhancing Self Leadership, 23 hingga 25 Julai 2019